USLOVI KORIŠĆENJA I
POLITIKA PRIVATNOSTI

Nazad na glavnu stranicu

Beograd, redakcija 8. August 2023.

Ovom Saglašnošću definišu se uslovi za obezbeđivanje bilo kom licu (u daljem tekstu Korisnicima) pristup informacijama i uslugama koje se pružaju na sajtu www.localtrans.ru (u daljem tekstu Sajt ).
Sajt je vlasništvo PD sa ograničenom odgovornošću "LOCTECH" (PIB 113692604) (u daljem tekstu Uprava Sajta).

1. OPŠTI USLOVI

1.1. Svako korišćenje informacija i usluga Sajta regulisano je normama aktuelnog zakonodavstva Ruske Federacije.
1.2. Kontinuirano korišćenje Sajta od strane korisnika podrazumeva prihvatanje uslova Saglasnosti u celosti bez ikakvih zamerki i odricanja od odgovornosti.
1.3. Uprava Sajta ima pravo da jednostrano promeni uslove ove Saglasnosti u bilo kom trenutku. Takve promene stupile su na snagu od dana objavljivanja nove verzije Saglasnosti na Sajtu, što je naznačeno u odeljku "revizija". Ako se Korisnik ne slaže sa izvršenim izmenama, dužan je da odmah odbije pristup Sajtu, prestane da koristi informacije i usluge Sajta.

2. OBAVEZE KORISNIKA

2.1. Korisnik se slaže da ne preduzme radnje koje se mogu smatrati kršenjem ruskog prava ili međunarodnog prava, uključujući u oblasti intelektualne svojine, autorskih i/ili srodnih prava, kao i sve radnje koje vode ili mogu dovesti do prekida normalnog rada Sajta i usluga Sajta.
2.2. Upotreba materijala sa Sajta u štampanim medijima dozvoljena je samo uz pismenu saglasnost nosioca autorskih prava (član 1270 Građanskog zakonika Ruske Federacije).
2.3. Prilikom citiranja materijala sa Sajta, uključujući i autorska dela, potreban je link ka Sajtu (podparagraf 1 stav 1 člana 1274 Građanskog zakonika Ruske Federacije).
2.4. Komentari i drugi unosi Korisnika na sajtu i prilikom kontaktiranja Saučesnici sajta ne bi trebalo da budu u suprotnosti sa zahtevima zakonodavstva Ruske Federacije i opšte prihvaćenim normama morala i etike.
2.5. Korisnik je upozoren da Uprava Sajta nije odgovorna za posetu i korišćenje spoljnih resursa, veza sa kojima se može sadržati na sajtu.
2.6. Korisnik se slaže da Uprava Sajta nije odgovorna i da nema direktne ili indirektne obaveze prema Korisniku u vezi sa bilo kakvim mogućim ili nastalim gubicima ili oštećenjima povezanim sa bilo kojim sadržajem Sajta, registracijom autorskih prava i informacijama o takvoj registraciji, robi ili uslugama dobijenim preko spoljnih sajtova ili resursa ili drugih kontakata Korisnika u koje je ušao, korišćenje informacija objavljenih na Sajtu ili veze ka spoljnim resursima.
2.7. Korisnik prihvata odredbu da svi materijali i usluge Sajta ili bilo kog dela mogu biti praćeni oglašavanjem.
2.8. Korisnik se obavezuje da će poštovati imovinska i ne-imovinska prava autora i drugih nosilaca autorskih prava prilikom korišćenja Sajta.
2.9. Korisnik garantuje da neće preduzeti radnje koje se mogu smatrati ometanjem normalnog rada Sajta, i da neće razmestiti sve poverljive i zaštićene zakonodavstvom Informacija Ruske Federacije o pojedincima ili pravnim licima koja koriste Sajt.
2.10. Korisnik neće koristiti Sajt za objavljivanje informacija reklamnog karaktera, kao i u sledeće svrhe:
 • otprema sadržaj koji je nezakonit, krši sva prava trećih lica; promoviše nasilje, žestokost, mržnju i (ili) diskriminaciju na rasnoj, nacionalnoj, seksualnoj, verskoj, društvenoj osnovi; sadrži lažne informacije i (ili) uvrede određenim pojedincima, organizacijama, vlastima;
 • navođenje da se počinju nezakonita dela, kao i pomoć osobama čiji su postupci usmereni na kršenje ograničenja i zabrana koje su na snazi na teritoriji Ruske Federacije.
 • kršenje prava maloletnika i (ili) nanošenje štete u bilo kom obliku.
 • predstavljanje sebe kao druge osobe ili predstavnika organizacije i (ili) zajednice bez dovoljnih prava, uključujući i administraciju Sajta.
 • dovođenje u zabludu o svojstvima i karakteristikama bilo koje usluge objavljene na Sajtu.
 • netačno poređenje usluge, kao i formiranje negativnog stava prema osobama koje koriste/ne koriste određene usluge, ili osuda takvih lica.
 • 2.11. Korisniku je zabranjeno da:
 • Poremetiti funkcionisanje Sajta.
 • Zaobilaziti navigacionu strukturu Sajta na bilo koji način da biste dobili ili pokušali da dođete do bilo kakvih informacija, dokumenata ili materijala na bilo koji način koji nisu posebno obezbeđeni od strane usluga Sajta.
 • Neovlašćen pristup funkcijama Sajta, bilo kojim drugim sistemima ili mrežama vezanim za ovaj Sajt, kao i svim uslugama koje se nude na Sajtu.
 • Narušavanje sistema bezbednosti ili potvrde identiteta na Sajtu.
 • Nadgledanje ili pokušaj praćenja bilo kakvih informacija o bilo kom drugom korisniku Sajta.
 • Koristiti Sajt u bilo koje svrhe zabranjene zakonodavstvom Ruske Federacije, kao i podsticanje bilo kakvih ilegalnih aktivnosti.

3. USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

3.1. Sajt pruža korisniku sledeće tipove usluga:
 • slobodan pristup informacijama (tekstualnoj i grafičkoj) sa pravom pregleda svih informacija;
 • pristup alatu za pretragu i navigaciju Sajta;
 • pružanje Korisniku mogućnosti da zatraži cene, usluge, utiske i druge informacije (povratne informacije);
 • pristup informacijama o pruženim uslugama, specijalnim promocijama, bonusima i popustima;
 • Naručivanje usluge.
 • 3.2. Ovom Saglasnošću obuhvaćene su sve trenutno postojeće usluge Sajta, kao i sve naredne izmene i usluge koje se pojavljuju u budućnosti.
  3.3. Pristup Sajtu pod uslovima ove Saglasnosti je obezbeđen besplatno.
  3.4. Uprava sajta ima pravo da:
  3.4.1. Promenite sadržaj i strukturu Sajta.
  3.4.2. Ograničiti pristup Sajtu ili delovima Sajta u slučaju kršenja od strane korisnika uslova ove Saglasnosnosti.
  3.4.3. Sprovoditi reklamne aktivnosti koristeći Sajt.
  3.4.4. Koristite kontakte korisnika da biste se informisali o opsegu usluga, specijalnim ponudama, cenama, vestima i drugim informacijama u ime Uprave Sajta ili partnera Sajta.
  3.5. Korisnik ima pravo da:
  3.5.1. Pristupite korišćenju Sajta u informativne svrhe, kao i uslugama na mreži predstavljenim na Sajtu.
  3.5.2. Postavite sva pitanja vezana za usluge navedene na Sajtu i druge informacije objavljene na Sajtu koristeći odeljak "Kontakti" na Sajtu.
  3.5.3. Sajt koristiti isključivo u svrhe i na način koji je obezbeđen Saglasnošću i koji nije zabranjen zakonodavstvom Ruske Federacije.
  3.6. Sajt ne sme biti kopiran, objavljen, reprodukovan, prenet ili distribuiran na bilo koji način, u celini ili delimično, bez prethodne pismene saglasnosti Uprave Sajta.
  3.7. Sajt je zaštićen autorskim pravima, kao i drugim pravima vezanim za intelektualnu svojinu i zakon o nelojalnoj konkurenciji.
  3.8. Korisnik je lično odgovoran za nezavisno širenje svoje poverljivosti informacija korišćenjem usluga Sajta, kao i za sve aktivnosti koje se obavljaju u ime Korisnika bez izuzetka.
  3.9. Sve informacije objavljene na Sajtu ne bi trebala da se protumači kao izmena ove Saglasnosti.

4. POLITIKA PRIVATNOSTI

4.1. Sajt nema za cilj da identifikuje Korisnika i zato prikuplja ograničen skup podataka: e-adresu, broj telefona, IP korisnika, ime ili pseudonim (fiktivno ime) ili nadimak korisnika. Korisnik se slaže da se informacije navedene prilikom registracije, aplikacija odnose na kontakt informacije, a ne na lične podatke u okviru značenja Federalnog zakona br. 152 "O ličnim podacima". Telefonski brojevi i e-pošta koriste se isključivo u svrhu mogućnosti da kontaktiramo Korisnika i pružimo najbrže i najkvalitetnije informacije o uslugama putem telefona. Ime ili pseudonim ili nadimak se koriste u svrhu obraćanja korisniku prilikom davanja povratnih informacija.
4.2. Sajt ni na koji način ne objavljuje na stranicama Sajta i ne prenosi brojeve telefona i E-Mail korisnika trećim licima.
4.3. Sajt nije odgovoran za činjenice o samostalnog objavljivanja od strane korisnika kontakta ili drugih podataka koristeći resurse Sajta, međutim, blagovremeno je spreman da pomogne u ispravljanju i uklanjanju sa stranica Sajta materijala koji, po mišljenju Korisnika, krši njegovu privatnost.

  5. OSTALI USLOVI

  5.1. Svi mogući sporovi koji proističu iz ili vezani za ovu Saglasnost biće rešeni u skladu sa trenutnim zakonodavstvom Ruske Federacije.
  5.2. Ništa u Saglasnosti se ne može shvatiti kao uspostavljanje između Korisnika i Uprave Sajta za agencijske odnose, partnerske odnose, zajedničke odnose sa aktivnostima, lične odnose sa zapošljavanjem ili bilo koje druge odnose koji nisu izričito obezbeđeni u Saglasnosti.
  5.3. Priznavanje od strane suda bilo koje odredbe Saglasnosti kao nevažeće ili nesprovodivo ne podrazumeva nevaženje drugih odredbi Saglasnosti.
  5.4. Nedelovanje od strane Uprave Sajta u slučaju kršenja od strane bilo kog korisnika odredbi Saglasnosti ne lišava Upravu Sajta pravo da kasnije preduzme odgovarajuće radnje kako bi zaštitila svoje interese i zaštitila autorska prava na materijale Sajta zaštićene u skladu sa zakonom.
  5.5. Sajt koristi kolačiće - tehničke podatke koje Sajt šalje korisniku putem interneta, uskladištene na uređaju korisnika, koji se koristi za prikazivanje Sajta, i prenose se na Sajt sa korisničkog uređaja svaki put kada se sajt poseti.
  Onemogućavanje kolačića može dovesti do nemogućnosti pristupa Sajtu.
  5.6. Sajt prikuplja IP adrese korisnika - tehničke adrese korisnika na internetu. Ove informacije se koriste za obezbeđivanje tehničkog rada Sajta.
  5.7. Sve sugestije ili pitanja u vezi sa ovom Saglasnošću trebalo bi da budu prijavljeni Upravi info@localtrans.ru.
  5.8. Radno vreme Uprave:
 • Rad Sajta non-stop
 • Tel: +38169769796 (Pon-Pet od 10:00 do 19:00)

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama ove Saglasnosti i da ih bezuslovno prihvata. Svako korišćenje sajta podrazumeva prihvatanje svake odredbe ove Saglasnosti.